Spre o mobilitate durabilă: în 4 etape

Urmați etapele pentru a  

crea SUMP-ul vostru!

  • Selectați limba
 

Dezvoltați SUMP-ul dumneavoastră: o echipă de experți pregătită să vă ajute

După acivitățile de formare în clasă și cele de învățare reciprocă, autoritățile locale participante cele mai angajate au fost selectate pentru a primi sprijin pentru a dezvolta SUMP-urile lor. Acest sprijin include ajutor profesional și sfaturi de la o echipă de experți desemnați pentru a satisface nevoile și cerințele specifice acestor autorități.

Autoritățile locale selectate vor fi sprijinite pe tot parcursul procesului de dezvoltare a SUMP, de la evaluarea situației inițiale până la asigurarea implicării părților interesate.

Orașele care vor avea cele mai bune rezultate cu SUMP-urile lor, vor fi promovate ca modele exemplare, sau ca "Pionieri BUMP” la nivel național și internațional. Delegații internaționale vor fi invitate să viziteze acești pionieri BUMP, să întâlnească personalul implicat și să împărtășească abordări, lecții învățate și rezultate.

 

Experții

 

 

Adrian Vîlcan: Adrian Vîlcan este expert în planificarea și economia transporturilor, și în politica de dezvoltare a infrastructurilor de transport atât la nivel urban cât și la nivel regional, național și european, având o experiență vastă de peste 25 de ani, dintre care peste 12 ani experiență internațională în Olanda, la nivelul Uniunii Europene și în noile State Membre ale UE. Experiența de peste 12 ani in Olanda și în UE acoperă într-un mod cuprinzător aspectele legate de planificarea strategică a infrastructurii de transport, mobilitate, modelarea și transport planning, baze de date în transporturi. El a fost implicat în proiecte majore la nivel European, dedicate identificării prioritarilor de investiții în infrastructura de transport in UE. Recent (2004/2005) a coordonat proiectul TEN-STAC, dedicate revizuirii coridoarelor TEN de către Comisia Europeană. În Olanda a fost implicat în diferite studii dedicate identificării și analizei a diferitelor variante de dezvoltare a infrastructurii de transport, atât la nivel național cât și la nivel regional și local / urban. În perioada 2007 – 2008, a coordonat proiectul „Îmbunătățirea transportului urban în București și în alte două orașe din România, prin actualizarea Master Planului de Transport Urban București și realizarea de studii de transport similare pentru Ploiești și Sibiu”. În continuare, a realizat în România peste 30 studii de planificare în transporturi și mobilitate la nivel urban, județean și național ca de exemplu în cadrul PUG pentru Slatina, Brăila, Galați și Odorheiul Secuiesc și pentru dezvoltatori privați, pentru proiecte de infrastructură rutieră ale CNADNR (studii de trafic pentru șapte variante de ocolire a localităților), și în cadrul unui proiect major finanțat de către BERD. Adrian Vîlcan este expert în planificarea și economia transporturilor, și în politica de dezvoltare a infrastructurilor de transpo...  Citiți mai multe despre
Eugen Ionescu: Eugen Ionescu are o experiență de peste 45 de ani în domeniul mobilității urbane, regionale și naționale, ingineriei de trafic la nivel urban ăi interurban și transportului public, și de asemenea în proiectarea intersecțiilor urbane. A elaborat studii de trafic în cadrul documentațiilor de dezvoltare urbană cum ar fi pentru PUG Brașov, Brăila, Galați, Slatina și Piatra Neamț și pentru diverse PUZ-uri în municipiul București și alte orașe din țară. De asemenea, a elaborat studii pentru estimarea impactului asupra traficului a dezvoltărilor rezidențiale, comerciale și de birouri în municipiile București, Ploiești, Sibiu, Constanța, Galați, Focșani, Bacău, Buzău, Călărași, Fetești și altele. Experiența sa acoperă și domeniile transportului public de călători și studii pentru extinderi/dezvoltări de zone pietonale. Eugen Ionescu are o experiență de peste 45 de ani în domeniul mobilității urbane, regionale și naționale, ingineriei de trafic la ...  Citiți mai multe despre
(Imagine de Joel Müller )