Spre o mobilitate durabilă: în 4 etape

Urmați etapele pentru a  

crea SUMP-ul vostru!

  • Selectați limba

Oportunități pentru autoritatea dumneavoastră locală

Pachetul BUMP este oferit gratuit autorităților locale selectate pentru participare. Proiectul va finanța o parte a cheltuielilor de deplasare și a costurilor de cazare ale participanților.

traffic2

 

 

 

 

Pachetul BUMP cuprinde :

  • Instruire avansată adaptată la nevoile autorităților locale
  • Schimb de experiență și know-how la nivel național și internațional
  • Ajutor profesionist multi-sectorial precum și consiliere pentru elaborarea SUMP-urilor
  • Promovare internațională : vizibilitate a profilului zonei ca fiind unul dintre pionierii BUMP; rezultatele obținute referitoare la mobilitate durabilă fiind prezentate delegațiilor internaționale

(Imagine de Richard Masoner )

 

 

 

 

 

 
(Imagine de Joel Müller )