Udržitelná městská mobilita: ve 4 krocích

Pro vytvoření vašeho SUMPu

postupujte dle kroků

  • Vyberte svůj jazyk
 

Naučte se, jak rozvíjet SUMP

Mezinárodní partnerství BUMP bylo vyvinuto jako společný vzdělávací program, přizpůsobený partnery na národní úrovni tak, aby vyhovoval specifickým vnitrostátním požadavkům a funkcím.

Po kliknutí na odkaz ke stažení "Integrovaný balíček pro podporu měst při tvorbě Plánů udržitelné městské mobility (SUMP)", jsou účastníkům  školícího programu poskytnuty detailní informace o jednotlivých otázkách a kompletní sada výukových materiálů.

Účast na projektu byla vyhrazena pro místní samosprávy s počtem obyvatel od 20.000 do 350.000. Veškeré služby byly místním samosprávám, vybraným na základě veřejné výzvy, poskytovány zdarma. Místní samosprávy poté jmenovaly svého zástupce jako účastníka projektových aktivit ze svých odborníků, specializujících se na regionální rozvoj či životní prostředí.

Po ukončení tréninkové fáze byli účastníci zapojeni do vzájemného učení pomocí sdílení know-how a odborných znalostí. Nejaktivnější místní samosprávy byly vybrány pro navazující aktivitu tvorby SUMP, kdy měli možnost využívat profesionální pomoc a poradenství od týmu expertů zajištěných jejich národním partnerem.

Poznámka: Všechny materiály a informace, dostupné na webových stránkách BUMP, jsou volně ke stažení a využívání pouze za předpokladu uvedení názvu projektu, zdroje a autorů. 

 

Podpůrný balíček

Podpůrný balíček BUMP, vnímaný jako základ strukturovaných výukových aktivit s místním plánovacím personálem, je složen ze šesti modulů procesu BUMP.

Byly zde jasně vymezeny cíle vzdělávání, podrobný tréninkový plán a byly vysvětleny participační a integrované metody pro školení.

Dokument též obsahuje odkazy na podpůrné materiály a doporučené nástroje pro vyhodnocení plánu udržitelné městské dopravy (SUMP).

Logická struktura výcvikového kurzu byla vyvinuta prostřednictvím následujících klíčových otázek:

• Zavedení SUMP procesu dle pokynů,

• Podpora účastníků při rozvoji SUMP procesu,

• Aktivizace účastníků.

(Obrázek od Joela Müllera)