Udržitelná městská mobilita: ve 4 krocích

Pro vytvoření vašeho SUMPu

postupujte dle kroků

  • Vyberte svůj jazyk
 

Zlepšete vnímání vašeho města: staňte se „Městem BUMP“

BUMP uspořádá sérii návštěv měst, kde bude projekt BUMP realizován. Do Měst BUMP budou zvány národní a mezinárodní delegace.

Cílem návštěv bude sdílení znalostí, zkušeností a vzájemné učení nabytých v průběhu projektu BUMP tak, aby si i ostatní města mohla vytvořit své vlastní Plány udržitelné městské mobility.

Návštěvy poskytnou městům obrovskou příležitost ke zlepšení vnímání města na národní i mezinárodní úrovni. Účastníci těchto návštěv budou schopni vidět příklady projektů týkajících se mobility v reálu, mohou se naučit jak je tvořit a rozvíjet a pochopí podmínky potřebné k replikaci takových projektů do míst, kde sami žijí. Návštěvy jsou také příležitostí pro síťování a mezinárodní spolupráci jak pro návštěvníky, tak pro hostitele.

 

BUMP města

Města BUMP otevírají dveře zahraničním městům ke studijním návštěvám.

Objevte naše Města BUMP v Evropě, vyberte si město, přihlaste se jako zástupce města na studijní návštěvu.

Uzávěrka přihlášek: 20. listopadu 2015

 

(Obrázek od Joela Müllera)