Udržitelná městská mobilita: ve 4 krocích

Pro vytvoření vašeho SUMPu

postupujte dle kroků

  • Vyberte svůj jazyk
 

Sdílení know-how a odborných znalostí na mezinárodní úrovni

Po ukončení tréninkové fáze byli účastníci z každé země rozděleni do 4 skupin a zapojeni do vzájemného učení (Terst – Itálie, Sofia – Bulharsko, Dortmund – Německo, Budapešť – Maďarsko), s cílem sdílet a porovnávat zkušenosti, přístupy a know-how.

Pro stažení Zprávy z aktivit vzájemného učení a materiálů z každé akce klikněte na link na pravé straně.

Vzájemné učení bylo pro úředníky zabývající se problematikou rozvoje a životního prostředá příležitostí pracovat s kolegy nejen ve své, ale i v jiných zemích, dále srovnávat přístupy, strategie a řešení společných problémů, kterým bylo třeba čelit při každodenní činnosti.

Při workshopech měli účastníci i národní koordinátoři příležitost diskutovat o nejdůležitějších otázkách plynoucích z jejich národních školení a měli tak širší přehled o dostupných metodách a postupech.

Po čtyřech setkáních sdílela celá národní skupina závěry a poučení, které získala na různých workshopech. Nejaktivnější místní samosprávy byly vybrány k účasti na další fázi, kterou bylo pilotní ověření.

 

 

Vzájemné učení

Vzájemné učení formou seminářů a konferencí umožnilo účastníkům sdílet zkušenosti a názory o plánování mobility a pomohlo vyřešit otázky řízení prostřednictvím řady interaktivních činností (sezení World Café), zaměřených na podporu výměny mezi účastníky z různých zemí.

Výsledné poučení a závěry byly popsány ve Zprávě o vzájemných vzdělávacích aktivitách, a veškeré materiály předložené u příležitosti čtyř konferencí bylo možné volně stáhnout na webových stránkách projektu BUMP (www.bump-mobility.eu), v části Zdroje.

(Obrázek od Joela Müllera)