Udržitelná městská mobilita: ve 4 krocích

Pro vytvoření vašeho SUMPu

postupujte dle kroků

  • Vyberte svůj jazyk
 

Rozvíjejte své plány: tým expertů vám pomůže

Po ukončení tréninkové fáze byla vybrána nejaktivnější města a těm byla poskytnuta podpora při tvorbě jejich Plánů udržitelné městské mobility (SUMP). Podpora zahrnovala především profesionální pomoc a rady od týmu expertů, s cílem splnit specifické potřeby a požadavky.

Vybraná města budou podporována v průběhu celého procesu tvorby SUMP, od výchozího posouzení, až po zajištění propagace.

Města, která dosáhnou nejlepších výsledků s jejich plánem udržitelné městské mobility, byla propagována jako vzorové modely na národní i mezinárodní úrovni. Do těchto vzorových modelů budou přizvány mezinárodní delegace, aby se mohly setkat s úředníky, kteří s nimi budou sdílet své zkušenosti, poznatky a výsledky.

 

 

Experti

Zbyněk Sperat: Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, absolvent ČVUT, Stavební fakulta, výzkumný pracovník a řešitel projektů v oblasti udržitelné dopravy a cyklistické dopravy.Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, absolvent ČVUT, Stavební fakulta, výzkumný pracovník a řešitel projektů v oblasti udržitelné dopravy a cyklistické dopravy.
Hana Brůhová-Foltýnová: Absolventka PhD. Studia na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, výzkumná pracovnice působící na Centru dopravního výzkumuAbsolventka PhD. Studia na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, výzkumná pracovnice působící na Centru dopravního výzkumu
Radomíra Jordová: Národní auditor městských dopravních politik, absolventka Filozofické faktulty Univerzity Palackého v Olomouci, výzkumný pracovník a řešitel projektů v oblasti udržitelné dopravy a cyklistické dopravyNárodní auditor městských dopravních politik, absolventka Filozofické faktulty Univerzity Palackého v Olomouci, výzkumný pracovník...  Více
(Obrázek od Joela Müllera)